Stages

Belangrijke info

Het is nodig je tijdig in te schrijven voor de stages gezien er op elke stage een maximum aantal deelnemers staat. Voor zomer 2020 is dat 40 kinderen per stage.
Wanneer ben je zeker van je inschrijving?
Nadat je voor de externe stages 50 € voorschot hebt gestort (en voor de interne in Spanje 200 € niet van toepassing in 2020) op rekeningnummer IBAN BE13 0011 4782 4339 met vermelding van de naam van de deelnemer en de stage code.
Codes Brecht/St-Job, ZANDVLIET 1, ZANDVLIET 2 en PATRO Hoevenen

Annuleringsverzekering Externe stages 5€, Interne stage 30€.

Ongeveer 1 maand voor de stage ontvangt u alle nodige verdere info en documenten.

Terugbetaling bij annulatie

  • Met verzekering Tot de laatste dag voor de stage volledig terugbetaald. Tijdens de stage, bij ziekte of kwetsuur en mits voorlegging van een doktersattest, de gemiste dagen.
  • Zonder verzekering Tot de dag voor de stage 75% van het totale bedrag wordt terugbetaald, verminderd met 20€ administratiekosten. Tijdens de stage, geen terugbetaling.

Voor de stages in Belgie:

Er wordt voorbewaking voorzien vanaf 8h00 en nabewaking tot 17h30.

Activiteiten van 9h15 tot 16h30

Kortingen:

Belgie, 2e kind zelfde gezin: 15 euro, leerlingen avs 2019-2020 : 10 euro

Spanje, 2e kind zelfde gezin : 50 euro, groepsinschrijving  6 spelers : 10 euro per speler, groepsinschrijving 12 spelers : 20 euro per speler