AVG

Privacy verklaring van de Antwerpse Voetbalschool

Hier vind je de privacy verklaring van de Antwerpse Voetbalschool. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door de Antwerpse Voetvbalschool.

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

De Antwerpse Voetbalschool

Je leest op dit moment de privacy verklaring van De Antwerpse Voetbalschool. “De Antwerpse voetbalschool is een onafhankelijke organisatie die zowel jongens als meisjes tussen 6 en 16 jaar persoonlijk tracht te begeleiden tijdens hun voetbalcarrière.
Via trainingen en stages, onder leiding van gediplomeerde trainers, tracht de Antwerpse Voetbalschool deze jonge spelers en speelsters individueel technisch en tactisch op een hoger niveau te brengen. Tijdens deze trainingen komen de verschillende deelaspecten aan bod waaronder: looptraining, coördinatie, techniek, spelinzicht.”

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door De Antwerpse Voetbalschool verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door De Antwerpse Voetbalschool, neem dan gerust contact op met D.Nauwelaers/L. Segers.

Doel Gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door de Antwerpse Voetbalschool, deze worden hieronder toegelicht.

 1. Naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, adres en emailadres. Nationaliteit en geboorteland en plaats worden niet gevraagd.
 2. De hogergenoemde gegevens zijn nodig voor:
  1. de verzekeraar indien u slachtoffer zou zijn van een sportongeval tijdens de een van de stages of training van de AVS.
  2. Het bevestigen van de inschrijving voor een training of stage
 3. Er worden geen mailinglijsten aangemaakt gezien alle informatie of vragen nodig en verbonden aan de doelstelling van de AVS ofwel ten persoonlijke titel worden verstuurd ofwel wordt er duiding gegeven langs de website en of de facebook pagina.
 4. Er worden geen analyses gemaakt van het bezoek van de website van de Antwerpse Voetbalschool.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door de Antwerpse Voetbalschool, maar nooit langer dan nodig is voor het begeleiden en evalueren van de persoonlijke voetbalprestaties. De betrachting is om de gegevens maximaal 1 jaar bij te houden na het laatste jaar dat je effectief lessen of een stage gevolgd hebt.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt.

De persoonsgegevens die door de Antwerpse Voetbalschool worden beheerd, zijn alleen toegankelijk door de secretaris, D. Nauwelaersen, en zijn uiteraard paswoord beveiligd.

Persoonlijke gegevens zijn niet consulteerbaar via de website https://www.antwerpsevoetbalschool.be/ van de Antwerpse Voetbalschool. Daarentegen zullen er mogelijk foto’s gepubliceerd worden zowel op de facebook pagina https://www.facebook.com/antwertpse.voetbalschool/ site als op de web site van de Antwerpse Voetbalschool

Jouw rechten

 1. Recht op inzage - Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij de Antwerpse Voetbalschool vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met de Antwerpse Voetbalschool. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 2. Recht op rectificatie - Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door de Antwerpse Voetbalschool.
 3. Recht op wissen van gegevens - Wil je niet langer dat jouw gegevens bij de Antwerpse Voetbalschool vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 4. Recht op overdracht - Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij de Antwerpse Voetbalschool opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere school of club, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient de Antwerpse Voetbalschool al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 5. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) - Wil jij niet dat de Antwerpse Voetbalschool jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via email gericht aan de Antwerpse Voetbalschool onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Jouw plichten

De Antwerpse Voetbalschool verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd indivividueel belang, zeker geen commercieel belang. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het instaat stellen van opvolging eneventuele beoordeling. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om een last minute verandering of dergelijke te kunnen communiceren. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan de Antwerpse Voetbalschool de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld aan de Antwerpse Voetbalschool met anderen partijen te delen, dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

De Antwerpse Voetbalschool behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is dan wel wanneer de Antwerpse Voetbalschool dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van de Antwerpse Voetbalschool te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

D.Nauwelaers/L. Segers.